alaabta

waxaanu ku siin midhaha ugu fiican
u arkaan waxyaabaha oo dhan